R E G U L A M I N 

I. DEFINICJE

1.1. Definicje i ich znaczenia użyte w regulaminie:

1.2. PRO Michał Płocharski – Właściciel i administrator strony internetowej http://www.kamizelka24.pl. Pełne dane przedsiębiorstwa znajdują się w art. 2.3 Regulaminu.

1.3. Klient – przedsiębiorca lub jego przedstawiciel, pracownik, pełnomocnik etc., korzystający ze sklepu internetowego http://www.kamizelka24.pl

1.3.1 Klientem może być zarówno podmiot mający siedzibę/miejsce prowadzenia działalności gospodarczej/miejsce zamieszkania na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jak i innych krajów Unii Europejskiej oraz krajów trzecich, nie wchodzących w skład UE.

1.4. Towar – wszelki asortyment, który klient może nabyć za pośrednictwem sklepu internetowego, drogą mailową, faxem, poprzez zamówienia telefoniczne lub dokonując zakupu bezpośrednio w siedzibie PRO Michał Płocharski, 82-200 Malbork, De Gauella 71, http://www.kamizelka24.pl,

1.5. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady korzystania z serwisu internetowego znajdującego się pod adresem http://www.kamizelka24.pl oraz składania zamówień i sprzedaży w PRO Michał Płocharski.

2.2. Treść Regulaminu jest jawna i udostępniona nieodpłatnie wszystkim osobom zainteresowanym w formie, która umożliwia skopiowanie, odtworzenie i utrwalenie jego treści.

2.3. Właścicielem oraz podmiotem prowadzącym sprzedaż za pośrednictwem strony internetowej http://www.kamizelka24.pl jest PRO Michał Płocharski z siedzibą w Malborku, przy ul. De Gauella 71, REGON 222099593, NIP UE: PL579-198-95-56, zwany w dalszej części regulaminu PRO.

2.4. Strona internetowa przeznaczona jest dla przedsiębiorców pragnących nabyć towary bezpośrednio w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych.

2.5. Strona internetowa wykorzystywana jest do:

2.5.1 Informowania klientów o ofercie PRO Michał Płocharski

2.5.2 Informowania o dostępności oferowanych produktów, nowych produktach, promocjach i specjalnych ofertach.

2.5.3 Zamieszczania informacji o produktach, ich parametrach, specyfikacji technicznej, materiałach, z których są wykonane.

2.5.4 Składania zamówień przez Klientów

2.6. Informacja produkcie oraz cenie, podana na stronie internetowej, nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego ale zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

III. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

3.1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez PRO Michał Płocharski w celu realizacji złożonego zamówienia.

3.2. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na zapis i archiwizację korespondencji tradycyjnej oraz elektronicznej, wiadomości SMS oraz prowadzonych połączeń głosowych, której celem jest zwiększenie jakości obsługi Klienta oraz troska o bezpieczeństwo zawieranych transakcji.

3.3. Administratorem bazy danych osobowych klientów jest PRO Michał Płocharski. Baza danych przechowywana jest zgodnie z przepisami prawa, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz.U. Z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) i jest zgłoszona do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

3.4. Dane osobowe są wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji umowy, wysyłki zamówienia oraz, jeśli Klient wyrazi zgodę, w celu informowania o nowych produktach i ofertach promocyjnych.

3.5. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.

4.6. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania. Może również zwrócić się z prośbą o usunięcie jego danych z bazy. Żądanie takie powinno zostać zgłoszone na piśmie.

 1. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

 2. 4.1. Każdorazowo przed złożeniem zamówienia Klient ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem zamieszczonym na stroniehttp://www.kamizelka24.pl/regulamin.

 3. 4.2. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść. Dotyczy to wszystkich form składania zamówienia.

4.3. Formy składania zamówień:

4.3.1. Klient może złożyć zamówienie poprzez sklep internetowy znajdujący się pod adresem http://www.kamizelka24.pl.

4.3.1.1. Ogłoszenia, reklamy i inne informacje o Towarach podane na stronach sklepu internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964. Kodeks Cywilny.

4.3.1.2. Przed złożeniem zamówienia lub w trakcie tej czynności Klient może dokonać rejestracji w sklepie internetowym PRO Michał Płocharski. Rejestracja jest bezpłatna i nie wiąże się z żadnymi kosztami, nie jest też ona obowiązkowa, a jedynie ułatwia Klientowi składanie kolejnych zamówień i śledzenie historii zamówień.

4.3.1.3. Strona internetowahttp://www.kamizelka24.pl wykorzystuje do swojego działania pliki cookies. Pliki cookies są to małe pliki zawierające dane przechowywane na komputerze użytkownika i wykorzystywane w celu personifikacji wyglądu strony, obsługi koszyka, obliczania statystyk odwiedzin oraz ogólnego przyspieszenia i usprawnienia funkcjonowania strony. Klient składający zamówienie internetowe akceptuje fakt wykorzystania i przechowywania plików cookies na jego komputerze. Obsługę plików cookies można w każdej chwili wyłączyć w ustawieniach wykorzystywanej przeglądarki internetowej, jednak w takim przypadku część funkcjonalności strony internetowej może nie funkcjonować prawidłowo. W przypadku nie akceptowania plików cookies prosimy o składanie zamówień w innej formie niż zamówienia internetowe.

4.3.1.4. Warunkiem przyjęcia do realizacji złożonego zamówienia internetowego jest prawidłowo wypełniony formularz zamówienia. Poprawnie wypełniony formularz zamówienia powinien zawierać: imię, nazwisko, nazwę firmy, NIP, adres firmy (dane do faktury VAT), numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, wybrany sposób płatności oraz sposób dostawy, a także adres dostawy jeśli jest inny niż adres rozrachunkowy. Podanie numeru telefonu i adresy email umożliwi Działowi Obsługi Klienta szybki kontakt z Klientem jeśli wystąpi potrzeba dodatkowych ustaleń lub zmiana innych szczegółów zamówienia.

4.3.2. Klient może złożyć zamówienie telefonicznie w Dziale Obsługi Klienta, w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 17:00 korzystając z poniższych numerów telefonu:

503-66-99-09

798-967-040

4.3.3 Klient może złożyć zamówienie w formie pisemnej przesyłając je faxem pod numer: 048/ 55 272 60 67

4.3.4 Klient może złożyć zamówienie drogą mailową na jeden z poniższych adresów mailowych Działu Sprzedaży:

biuro@kamizelka24.pl

promalbork@gmail.com

4.3.5. Klient może złożyć zamówienie w siedzibie PRO Michał Płocharski w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00.

4.4. Konsumenci, o których mowa w art. 2.4, nie mogą składać zamówień w formach wymienionych powyżej i PRO Michał Płocharski nie zawiera z nimi umów na odległość ani poza lokalem przedsiębiorstwa. Za zgodą PRO Michał Płocharski konsument może skorzystać z wymienionych w art. 3.1 form w celu rezerwacji towaru, co nie rodzi po stronie konsumenta ani PRO Michał Płocharski żadnych zobowiązań. Sam zakup może być dokonany przez konsumenta jedynie w siedzibie PRO Michał Płocharski, w Malborku przy ul. De Gauella 71 w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.

4.5. Zamówienia mogą być składane przez Klientów 24h na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 oraz zamówienia złożone w soboty, niedziela i święta będące ustawowo dniem wolnym od pracy będą rozpatrywane do 3 dni roboczych.

4.6. Informacja o dostępności Towaru podawana jest na stronie internetowej www.kamizelka24.pl oraz w trakcie kontaktu z Klientem.

4.7. Złożenie zamówienia oznacza po stronie Klienta wyrażenie oświadczenia woli o zawarciu umowy nabycia Towarów objętych zamówieniem – zakupu. W przypadku anulowania zamówienia nie dochodzi do zawarcia umowy nabycia Towarów.

 1. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ

 2. 5.1. Złożone przez Klientów zamówienia będą realizowane w kolejności ich wpłynięcia.

 3. 5.2. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem dostępności Towaru. W przypadku gdy zamawiany Towar jest niedostępny zamówienie może zostać anulowane przez PRO Michał Płocharski.

 4. 5.3. W przypadku stwierdzenia niemożliwości zaakceptowania zamówienia, chwilowego braku jakiegokolwiek towaru znajdującego się w zamówieniu lub wystąpienia innego problemu uniemożliwiającego realizację zamówienia, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem telefonicznie lub mailowo, korzystając z danych podanych przez Klienta przy składaniu zamówienia, w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia. Jeżeli skontaktowanie się z Klientem okaże się niemożliwe w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania zamówienia, zamówienie takie traci moc.

 5. 5.4. Zamówienie może zostać anulowane przez Klienta do momentu jego realizacji i wysyłki towaru. Klient nie może anulować zamówienia, które zostało zrealizowane, a Towar został wysłany.

 6. 5.5. Na zamówienia realizowane z datą późniejszą niż bieżąca (realizacja zamówienia oczekującego) będą obowiązywać ceny Towaru takie jak w dniu realizacji zamówienia.

 7. 5.6. Po złożeniu zamówienia internetowego poprzez stronę http://kamizelka24.pl klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na adres email wskazany w formularzu zamówienia. Wiadomość ta stanowi oświadczenie o przyjęciu oferty Klienta.

 8. 5.7. Do zamówień hurtowych wystawiane są faktury VAT.

 9. 5.7.1 Do zamówień detalicznych wystawiane są faktury imienne.

 10. 5.8. Ostateczna wartość zamówienia oraz cena Towarów znajduje się na fakturze proforma, fakturze VAT lub fakturze imiennej. Klient akceptując ten dokument akceptuje podane w nim ceny Towarów.

 11. 5.10. Waga Towarów podana na stronie internetowej http://kamizelka24.pl, jest szacunkowa i uśredniona. Może ona różnić się np. w zależności od wybranych rozmiarów towaru. W związku z tym koszt transportu podany na stronie podczas składania zamówienia może ulec zmianie gdyż jest on zależny od wagi i gabarytów, na co Klient wyraża zgodę.

5.11. Klient ma możliwość otrzymania korzystnych rabatów na zakupiony Towar przydzielanych w oparciu o jego aktywności zakupów i wysokość obrotów. Dokładne informacje odnośnie wysokości rabatów udzielane są przez Dział Obsługi Klienta.

5.12. Promocje czasowe obowiązują dla zamówień zatwierdzonych i realizowanych w czasie trwania promocji.

 1. WARUNKI PŁATNOŚCI ZA ZAKUPIONY TOWAR

 2. 6.1. Akceptowane formy płatności.

 3. 6.1.1. Podstawową formą płatności jest płatność gotówką przy odbiorze Towaru z siedziby PRO Michał Płocharski lub przy dostawie Towaru środkami PRO Michał Płocharski.

 4. 6.1.1.1. W przypadku gdy formą płatności jest gotówka, odbiór Towaru lub jego wysyłka następuje minimum 3 dni robocze od złożenia zamówienia lub w określonym przez Klienta terminie, nie dłużej jednak niż 14 dni od daty złożenia zamówienia.

 5. 6.1.3. Przedpłata na konto na podstawie otrzymanej faktury proforma na rachunek bankowy PRO Michał Płocharski:

 6. Bank Zachodni WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu

 7. PL 84 1090 1098 0000 0001 2361 1274

 8. 6.1.3.2. Przy zamówieniach z formą płatności przedpłata na konto wystawiana jest faktura proforma na podstawie której Klient dokonuje przedpłaty.

 9. 6.1.3.3. W przypadku gdy formą płatności jest przedpłata na konto wysyłka lub odbiór towaru następuje po wpłynięciu pełnej kwoty wartości zamówienia na konto bankowe PRO Michał Płocharski. Kwota zapłaty składa się z ceny Towaru i kosztów transportu, na które Klient otrzymuje dokument VAT.

 10. 6.1.3.4. Brak zapłaty za zamówienie w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Klienta faktury pro-forma skutkuje anulowaniem zamówienia i rezerwacji towaru.

 11. 6.3.PRO Michał Płocharski może zadecydować o wstrzymaniu realizacji jakichkolwiek zamówień Klienta jeśli występują opóźnienia w zapłacie należności za zakupiony Towar. PRO Michał Płocharski może utrzymywać wstrzymanie realizacji zamówień do czasu gdy na koncie księgowym Klienta nie będzie żadnej przeterminowanej zaległości.

 12. 6.4. W przypadku gdy termin płatności przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, termin płatności upływa w dzień roboczy przed upływem terminu płatności.

 13. 6.5. Opłata za przesyłkę zakupionego Towaru pokrywana jest przez Klienta. Opłata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru i może różnić się od podanej na stronie http://kamizelka24.pl zgodnie z art. 5.10.

 14. 6.5.1. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem przez Klienta Towaru, w tym z powodu braku gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecności odbiorcy Towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, etc., koszty te pokrywa Klient. Na koszty te zostanie wystawiony dokument VAT.

 15. 6.6. Maksymalna płatność gotówką, jaką Klient może dokonać w trakcie jednego dnia, nie może przekroczyć równowartości 15 000 EUR. W przypadku gdy dzienny obrót brutto przekracza wymienioną powyżej kwotę, nie dopuszcza się częściowej zapłaty za Towar gotówką i przelewem (przedpłata) na rachunek bankowy. Wszystkie transakcje dotyczące tego dnia muszą zostać zrealizowane w formie przelewu środków na rachunek bankowy wymieniony w art. 6.1.3.

 16. 6.6.1. Kwota maksymalnej dziennej wpłaty gotówkowej może ulec zmianie w zależności od bieżących regulacji prawnych obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku zmiany wartości kwoty, zmiana taka zostanie zaznaczona w Regulaminie. Klient będzie miał również możliwość dowiedzenia się o zaistniałym fakcie w Dziale Obsługi Klienta.

 17. 6.7. Dokonanie zapłaty za Towar w terminie wskazanym na dokumencie VAT (faktura lub faktura pro forma) jest jednoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta cen podanych w tym dokumencie.

 1. PRZESYŁANIE FAKTUR W FORMIE ELEKTRONICZNEJ

 2. 7.1. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument VAT, który jest wręczany klientowi w momencie odbioru Towaru lub przesyłany razem z zamówionym Towarem w formie elektronicznej lub trwałego wydruku papierowego.

 3. 7.2. PRO Michał Płocharski wystawia i przesyła przede wszystkim dokument VAT (w tym fakturę lub fakturę pro forma) w formie elektronicznej. Forma papierowa dodawana jest wg uznania PRO Michał Płocharski lub życzenia klienta.

 4. 7.2.1. Klient może złożyć wniosek o otrzymanie faktury w formie papierowej za pośrednictwem wiadomości email lub telefonicznie, kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

 5. 7.2.2. Wnioskując o wysłanie faktur w formie elektronicznej Klient zobowiązany jest do podania poprawnego adresu email, na który PRO Michał Płocharski będzie wysyłał dokumenty.

 6. 7.2.3. Przesłanie faktur w formie elektronicznej polega na wysłaniu do Klienta, na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej, wiadomości email z fakturą dołączoną w formie załącznika.

 7. 7.3. Przy wystawianiu i przesyłaniu faktur w formie elektronicznej spełniane są wszystkie wymogi wynikające z obowiązującego prawa.

 8. 7.4. Faktury przesyłane w formie elektronicznej wystawianej są w formacie PDF.

 9. 7.5. PRO Michał Płocharski wystawia i przechowuje faktury wystawiane w formie elektronicznej w sposób zapewniający autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność do czasu upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego.

 10. 7.6. Klient odpowiedzialny jest po swojej stronie za pobieranie, przechowywanie oraz sposób udostępniania organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej faktur przesłanych w formie elektronicznej.

 11. 7.7. Zgoda Klienta na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej nie wyłącza prawa PRO Michał Płocharski do wystawianie i przesyłania faktur w formie papierowej w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 12. 7.8. Za moment doręczenia faktury w formie elektronicznej uznaje się datę dotarcia wiadomości email opisanej w art. 7.2.3 na serwer skrzynki pocztowej Klienta.

 13. 7.9. PRO Michał Płocharski nie ponosi odpowiedzialności za przesłanie faktur w formie elektronicznej na adres email jeśli był on błędnie podany przez Klienta lub jeśli został zmieniony przez Klienta w czasie pomiędzy wyrażeniem woli otrzymania faktury drogą elektroniczną a datą wysłania jej na adres pocztowy Klienta.

 1. FORMY I KOSZTY DOSTAWY TOWARU

 2. 8.1. Podczas składania zamówienia Klient ma prawo do wyboru formy dostawy Towaru.

 3. 8.2. Zamówiony Towar dostarczany jest do Klienta za pośrednictwem jednej z dwóch firm spedycyjnych, którymi są DPD Polska oraz UPS.

 4. 8.3. Firmy kurierskie DPD Polska oraz UPS działają w oparciu o własne regulaminy. Celem zapoznania się z regulaminami spedytorów prosimy o bezpośredni kontakt z tymi firmami.

 5. 8.4. Koszt transportu za zamówiony Towar pokrywa Klient. Oplata ta wyliczana jest na podstawie wagi i gabarytów zamówionego Towaru. Koszty przesyłek różnią się również w zależności od wybranej firmy spedycyjnej.

 6. 8.4.1. Koszt przesyłek DPD Polska

 7. Paczka do 30 kg – 15,00 PLN netto

 8. Koszt pobrania – 2,00 PLN (maksymalna wartość faktury: 12 000 PLN)

 9. Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.dpd.pl

 10. 8.4.2. Koszt przesyłek UPS

 11. Paczka do 30 kg – 19 PLN netto

 12. Koszt pobrania – 5,50 PLN (maksymalna wartość faktury: 9 000 PLN)

 13. Dodatkowe informacje dostępne na stronie www.ups.com.

 14. 8.5. Dzienna kwota pobrania na jednego Klienta w ciągu dnia roboczego wynosi:

 15. DPD Polska – 12 000 PLN (jedna paczka maksymalnie 5 000 PLN)

 16. UPS – 10 000 PLN

 17. 8.5.1. Transakcje o wartości przewyższającej kwoty podane w art. 8.5 realizowane są poprzez dokonanie wpłaty zgodnie z art. 6.1.3.

 18. 8.6. Na życzenie Klienta istnieje możliwość odbioru Towaru i dostawy przez firmę spedycyjną inną niż wymienione w art. 8.2, z która PRO Michał Płocharski nie ma podpisanej umowy.

 19. 8.6.1. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjna, z którą PRO Michał Płocharski nie ma podpisanej umowy, zapłata za zamówiony Towar musi być zrealizowana w formie przedpłaty (art. 6.1.3) w pełnej wartości zamówienia.

 20. 8.6.2. W przypadku odbioru przesyłki przez firmę spedycyjną, z którą PRO Michał Płocharski nie ma podpisanej umowy Klient osobiście zleca takiej firmie odbiór przesyłki z magazynu PRO Michał Płocharski i zobowiązuje się do pokrycia kosztów takiej usługi.

 21. 8.7. Istnieje możliwość odbioru osobistego towaru z magazynu PRO Michał Płocharski w dni robocze, od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10:00 do 16:00.

 22. 8.7.1. W przypadku odbioru własnego wymagane jest posiadanie przez osobę odbierającą Towar dokumentu potwierdzającego zakup Towaru: oryginał faktury lub fakturę imienną w przypadku sprzedaży detalicznej.

 23. 8.7.2. W przypadku odbioru osobistego z magazynu PRO Michał Płocharski Towar zostaje dostarczony do krawędzi samochodu Klienta lub przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

 24. 8.7.3. W przypadku odbioru osobistego z magazynu PRO Michał Płocharski istnieje możliwość wydania Towaru przygotowanego na paletach jednak Klient zostanie obciążony dodatkowym kosztem za każda paletę zgodnie z cennikiem PRO Michał Płocharski. Towar zostanie dostarczony na burtę samochodu Klienta lub przewoźnika odbierającego Towar w imieniu Klienta.

8.8. Dostawa na koszt PRO Michał Płocharski jest możliwa przy jednorazowym zakupie Towaru o wartości na fakturze powyżej 800 PLN netto.

8.9. Istnieje możliwość dostawy towaru raz w tygodniu środkami transportu PRO Michał Płocharski na koszt PRO Michał Płocharski przy zamówieniach na kwotę powyżej 2000 PLN netto, dla firm, których adres dostawy znajduje się w rejonie Malborka i maksymalnie oddalonej o 20km od tej miejscowości. Szczegóły dotyczące tej formy dostawy można uzyskać kontaktując się z Działem Obsługi Klienta.

8.10. Możliwa jest dostawa towaru na terenie Rzeczpospolitej Polskiej na koszt PRO Michał Płocharski przy zamówieniach indywidualnych na kwotę łączną 2000zł netto, niezależnie od miejsca położenia siedziby firmy Klienta.

8.11. Waga towarów podana na stronie http://kamizelka24.pl jest uśredniona. Może zostać precyzyjne określona po przygotowaniu przesyłki, w związku z czym koszt transportu może ulec zmianie.

8.12. W przypadku powstania dodatkowych kosztów transportu związanych np. z nieodebraniem towaru spowodowanym brakiem gotówki w przypadku płatności za pobraniem, nieobecnością odbiorcy towaru w trakcie dostarczenia przesyłki, oczekiwania kuriera etc. - koszty te pokrywa Klient. Na poniesione przez PRO Michał Płocharski koszty zostanie wystawiona Klientowi faktura VAT.

8.13. Zgodnie z regulaminem firm spedycyjnych mogą one naliczać dodatkowe koszty dostawy Towaru, np. za przetrzymywanie towaru w przypadku nieobecności odbiorcy w miejscu i dniu dostawy lub oczekiwanie kuriera na odbiorcę. Koszty te pokrywa Klient. Dokładne informacje o kosztach można znaleźć w regulaminach firm spedycyjnych (prosimy o skontaktowanie się z odpowiednią firmą w kwestii otrzymania odpowiednich informacji).

 1. REALIZACJA DOSTAW

 2. 9.1. Zamówiony Towar jest dostarczany do Klienta po spełnieniu jednego z warunków zawartych w pkt. VI Regulaminu.

 3. 9.2. Wraz z dostawą Klient otrzymuje fakturę VAT.

 4. 9.3. Zamówienia złożone w dni robocze do godziny 12:00, dla których nie ma żadnych przeszkód w realizacji, zostaną wysłane do 5 dni roboczych – w przypadku gdy forma płatności jest zapłata gotówką (art. 6.1.2) przy odbiorze towaru lub przelew (art. 6.1.4).

 5. 9.4. W przypadku zamówień złożonych zgodnie z pkt. II Regulaminu oraz opłaconego w formie przedpłaty (art. 6.1.3) zostanie wystawiona faktura pro forma i przesłana do Klienta. Towar zostanie wysłany do 5 dni roboczych po wpłynięciu pełnej należności na konto bankowe PRO Michał Płocharski.

 6. 9.5. Towar zostanie dostarczony do 2 dni roboczych po wysyłce towaru. Jeśli termin ten ulegnie wydłużeniu, to takie opóźnienie nie wynika z przyczyn zależnych od PRO Michał Płocharski. W sprawach terminowości dostawy przesyłek Klient powinien kontaktować się z lokalnym oddziałem wybranej przez niego firmy spedycyjnej.

 7. 9.6. W przypadku braku możliwości dostarczenia Towaru w terminie określonym w art. 9.5 i na zamówieniu z przyczyn zależnych od PRO Michał Płocharski, Dział Obsługi Klienta skontaktuje się z Klientem w celu ustalenia dalszych szczegółów dotyczących realizacji złożonego zamówienia.

 8. 9.7. Zamówienia złożone po godzinie 12:00 lub w dniach innych niż dni robocze, mogą być rozpatrywane do 3 dni roboczych. Wtedy też może nastąpić ich realizacji i wysyłka.

 9. 9.8. W przypadku odbioru własnego Towaru przez Klienta (zgodnie z art. 8.7) zamówienia złożonego zgodnie z pkt. IV Regulaminu oraz realizowanego w formie zapłaty gotówką (art. 6.1.1), termin odbioru jest określany przez Klienta z uwzględnieniem art. 8.7 i 6.1.1.1.

 10. 9.9. Czas realizacji zamówienia i dostawy może ulec zmianie w szczególnych przypadkach jak np. nagły wzrost ilości przesłanych zamówień, wystąpienie problemów technicznych i okoliczności niezależnych od PRO Michał Płocharski, utrudniających dostawę w opisanym wyżej terminie.

 11. 9.10. W przypadku realizacji zamówień indywidualnych, w których skład wchodzą Towary przygotowywane lub sprowadzane zgodnie z życzeniem Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty za Towar w formie określonej w art. 6.1.2. Szacowany czas realizacji zamówienia i wysyłki Towaru uzgodniony z Działem Obsługi Klienta może ulec zmianie. Nie upoważnia to Klienta do anulowania zamówienia.

 12. 9.11. PRO Michał Płocharski nie ponosi odpowiedzialności za straty powstałe w wyniku realizacji zamówienia i dostawy w terminie późniejszym niż następnego dnia roboczego.

 13. 9.12. W sytuacji gdy Klient nie może odebrać przesyłki w terminie określonym w art. od 9.5 do 9.10 powinien odpowiednio wcześniej skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta lub firmą spedycyjną i podać dogodny termin i preferowaną godzinę odbioru przesyłki.

 14. 9.13. W przypadku gdy Klient nie odbierze wysłanego Towaru, na który zostało potwierdzone zamówienie, zostanie obciążony kosztami transportu za wysyłkę oraz zwrot Towaru do PRO Michał Płocharski.

 15. 9.14. Z chwilą wydania przez PRO Michał Płocharski towaru firmie spedycyjnej następuje dostawa Towaru, a na Klienta przechodzi prawo do dysponowania Towarem jako właściciel oraz ryzyko jego przypadkowej utraty lub uszkodzenia (zgodnie z art. 544 i 548 Kodeksu Cywilnego).

 16. 9.15. Towar wysyłany jest na adres podany przez Klienta przy składaniu zamówienia. Towar może zostać wysłany zarówno do siedziby firmy Klienta jak i na dowolny inny adres na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, wskazany przez niego w zamówieniu.

 17. 9.15.1. W przypadku gdy na życzenie Klienta Towar wysyłany jest do użytkownika produktów zakupionych przez Klienta, faktury za zakupiony Towar mogą zostać wysłane osobno na adres inny niż wskazany do dostawy Towaru. W tym celu Klient zobowiązany jest poinformować PRO Michał Płocharski o adresie, na który mają zostać wysłane faktury.

 1. ZWROT TOWARU

 2. 10.1. PRO Michał Płocharski dostarcza Klientowi produkt pozbawiony wad.

 3. 10.2. Zgodnie z art. 558 §1 K.C. uprawnienia z tytułu rękojmi są wyłączone w przypadku umów zawieranych pomiędzy PRO Michał Płocharski a Klientami w myśl art. 1.3.

 4. 10.3. Możliwe jest dokonanie zwrotu zakupionego Towaru, za zgodą PRO Michał Płocharski, w terminie do 14 dni od daty otrzymania Towaru.

 5. 10.3.1. PRO Michał Płocharski nie przyjmuje zwrotów bez przedniego uzgodnienia zwrotu z Działem Obsługi Klienta bądź Działem Reklamacji.

 6. 10.3.2. Zwracany Towar nie może nosić żadnych śladów eksploatacji (stan wysyłkowy), musi zawierać wszystkie elementy, z którymi został dostarczony (w tym oryginalne opakowanie, które również nie może być uszkodzone). Towar noszący ślady użytkowania nie podlega zwrotowi.

 7. 10.3.3. Towar po uzgodnieniu z Działem Obsługi Klienta bądź Działem Reklamacji należy zwrócić osobiście bądź wysłać do siedziby PRO Michał Płocharski na własny koszt.

 8. 10.3.4. Koszty związane z wysyłką i zwrotem towaru ponosi Kupujący.

 9. 10.3.5. Po weryfikacji stanu odesłanego Towaru i uwzględnieniu zwrotu zostanie wystawiona faktura korygująca ,lub faktura imienna korygująca. Dokonując zwrotu Towaru Klient zobowiązuje się do odesłania podpisanej faktury korygującej lub faktury imiennej korygującej na zwrócony Towar.

 10. 10.4. W przypadku gdy PRO Michał Płocharski wyrazi zgodę na zwrot zakupionego Towaru dokonywany jest zwrot płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy.

 11. 10.4.1. Zwrot dokonywany jest po otrzymaniu od Klienta podpisanej faktury korygującej lub paragonu korygującego.

 12. 10.4.2. Zwracany jest koszt zakupionych i zwróconych Towarów. PRO Michał Płocharski nie zwraca Klientowi kosztów wysyłki oraz kosztów związanych ze znakowaniem towarów (napisy, loga, grafiki, zdjęcia, materiały flex, subli floc, haft, i inne techniki znakowania produktów wykonywane przez PRO Michał Płocharski lub podwykonawców) innych, dodatkowych kosztów, które wynikły w czasie realizacji i dostawy z winy Klienta (np. nie odebranie w terminie przesyłki od firmy spedycyjnej).

 13. 10.4.3. Kwota podlegająca zwrotowi pomniejszana jest o koszty obsługi Klienta w wysokości 5% wartości faktury, ale nie mniej niż 15,00 PLN.

 14. 10.5. Towar, który nosi jakiekolwiek widoczne ślady użytkowania i modyfikacji nie podlega zwrotowi.

 15. 10.6. Jakiekolwiek modyfikacje oraz wykonanie zdobienia, nadruki (nie wykonane przez PRO Michał Płocharski) i inne na Towarze jest traktowane jako używanie produktu. Klient ma obowiązek sprawdzić Towar przed wykonaniem znakowania aby stwierdzić jego zgodność z zamówieniem i oczekiwaniem jakościowym.

 1. GWARANCJA I REKLAMACJE

 2. 11.1. Gwarancją objęte są Towary, na które PRO Michał Płocharski udziela oświadczenia gwarancyjnego. Informacja o udzieleniu gwarancji na Towar podana jest przy opisie danego Towaru na stronie http://kamizelka24.pl lub udziela jej Dział Obsługi Klienta.

 3. 11.3. Klient zgłaszający reklamacje ma obowiązek złożenia zgłoszenia na poprawnie wypełnionym formularzu reklamacyjnym udostępnianym przez biuro obsługi klenta www.kamizelka24.pl.

 4. 11.4. W zgłoszeniu reklamacyjnym należy podać:

 5. 11.4.1. Dokładne oznaczenie Towaru podlegającego reklamacji, w szczególności jego nazwy handlowej, typu i ilości sztuk.

 6. 11.4.2. Wskazanie numeru i daty dokumentu sprzedaży Towaru podlegającego reklamacji (faktury VAT lub innego dokumentu zakupowego).

 7. 11.4.3. Wskazanie wady Towaru, która jest podstawą reklamacji.

 8. 11.4.4. Wskazanie terminu ujawnienia się wady.

 9. 11.4.5. Precyzyjne wskazanie okoliczności w jakich ujawniła się wada.

 10. 11.5. Poprawnie wypełniony formularz reklamacyjny należy przesłać do PRO Michał Płocharski drogą pocztową, pocztą elektroniczną na adres email: biuro@kamizelka24.pl

 11. 11.6. Reklamacji nie podlega Towar:

 12. 11.6.1. Który uległ naturalnemu zużyciu,

 13. 11.6.2. W którym wystąpiły uszkodzenia mechaniczne podczas jego eksploatacji, w tym rozdarcia, rozprucia, przetarcia, zmechacenia, wyrwania zapięć etc.

 14. 11.6.3. Dostarczony do PRO Michał Płocharski w stanie zanieczyszczonym lub wilgotnym.

 15. 11.6.4. Posiadający wady wynikające z niewłaściwej konserwacji, czyszczenia, prania.

 16. 11.7. Reklamacji obuwia ochronnego nie podlegają:

 17. 11.7.1. Uszkodzenia wynikające z naturalnego zużycia lub użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

 18. 11.7.2. Rozdarcia obuwia, otarcia i przetarcia szwów, otarcia i zadrapania skór, wyszarpnięcia i urwania zapięć, wystąpienia zabrudzeń (zacieki i plamy).

 19. 11.7.3. Uszkodzenia powstałe w wyniku nieprawidłowej konserwacji.

 20. 11.7.4. Wady powstałe na skutek uszkodzeń mechanicznych.

 21. 11.7.5. Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego sposobu użytkowania, niezgodnego z przeznaczeniem, użytkowania w warunkach niewłaściwych dla typu danego obuwia.

 22. 11.7.6. Uszkodzenia wynikające ze złego dopasowania obuwia do stopy.

 23. 11.8. Obuwie niekonserwowane przez użytkownika traci gwarancję i nie podlega reklamacji.

 24. 11.9. Po sprawdzeniu zgodności informacji ze zgłoszenia reklamacyjnego potwierdzających zakup zareklamowanego Towaru z dokumentem sprzedaży, Dział Reklamacji informuje Klienta o sposobie i terminie zwrotu Towaru.

 25. 11.10. Reklamowany Towar należy dostarczyć osobiście lub przesłać do siedziby PRO Michał Płocharski. Klient pokrywa koszty wysyłki reklamowanego Towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą przyjmowane.

 26. 11.10.1. Reklamowany Towar powinien być zapakowany w oryginalne opakowanie zbiorcze i/lub opakowanie jednostkowe.

 27. 11.10.2. Reklamowany Towar powinien być dostarczony w stanie czystości umożliwiającym weryfikację Towaru ze zgłoszeniem. Oznacza to, że Towar powinien być czysty, suchy i wywietrzony.

 28. 11.11. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez PRO Michał Płocharski w ciągu 14 dni roboczych od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby PRO Michał Płocharski.

 29. 11.11.1. Termin ten może ulec wydłużeniu do 30 dni roboczych od daty dostarczenia zareklamowanego Towaru do siedziby PRO Michał Płocharski np. w przypadku utrudnionego kontaktu z Klientem w celu ustalenia szczegółów reklamacji.

 30. 11.12. W przypadku stwierdzenia wady fabrycznej, obniżającej wartość towaru, reklamacja zostaje uznana w wyniku czego wadliwy Towar zostaje wymieniony na pełnowartościowy na koszt PRO Michał Płocharski.

 31. 11.12.1. W przypadku braku możliwości wymiany zareklamowanego Towaru, np. z powodu braku jego dostępności na magazynie, zostaje wystawiona faktura korygująca.

 32. 11.12.2. Wymieniony Towar zostaje wysłany do Klienta na koszt PRO Michał Płocharski.

 33. 11.12.3.

 34. 11.13. W przypadku decyzji o nieuznaniu reklamacji, Towar zostaje odesłany zwrotnie na koszt składającego reklamację.

 35. 11.14. Zdjęcia towarów zamieszczone na stronie http://kamizelka24.pl mogą odbiegać wyglądem i kolorem od rzeczywistości. Różnice najczęściej wynikają z różnych ustawień monitora. Odcień koloru i różnica nasycenia nie stanowią podstawy do reklamacji.

 36. 11.15. Rozmiary produktów mogą odbiegać od podanych w tabelach rozmiarów. Różnice w wymiarach nie stanowią podstawy do reklamacji.

 1. KOMPLETNOŚĆ DOSTAW

 2. 12.1. Towar dostarczany za pośrednictwem firmy spedycyjnej jest plombowany taśmą klejącą.

 3. 12.2. W chwili odbioru Towaru od przedstawiciela firmy spedycyjnej Klient ma obowiązek sprawdzenia prawidłowości przesyłki pod względem sposobu zapakowania (uszkodzenia opakowania przesyłki), stanu, ilości i rodzaju Towaru.

 4. 12.2.1. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki lub niezgodności przesyłki z zamówieniem lub fakturą, Klient ma obowiązek sporządzenia protokołu rozbieżności z przedstawicielem firmy spedycyjnej.

 5. 12.2.2. Klient powinien niezwłocznie poinformować PRO Michał Płocharski o stwierdzeniu niezgodności dostawy z zamówieniem lub fakturą i w ciągu 3 dni od daty dostawy przesłać do PRO Michał Płocharski protokół rozbieżności.

 6. 12.3. PRO Michał Płocharski nie odpowiada za braki Towaru stwierdzone bez udziału przedstawiciela firmy spedycyjnej lub stwierdzone z naruszeniem procedury określonej w art. 12.2.

 7. 12.4. W przypadku dostawy Towaru środkiem transportu PRO Michał Płocharski odbiorca kwitując odbiór Towaru zrzeka się roszczeń w zakresie niezgodności ilościowych i rodzajowych.

 8. 12.5. Odbierając Towar z magazynu PRO Michał Płocharski Klient, jego przedstawiciel lub przedstawiciel firmy spedycyjnej obierającej Towar w imieniu Klienta, z którą PRO Michał Płocharski nie ma podpisanej umowy, zobowiązany jest do sprawdzenia Towaru pod względem ilościowym i jakościowym.

 9. 12.5.1. Za rozbieżności powstałe po odbiorze Towaru przez Klienta, jego przedstawiciela lub przedstawiciela firmy spedycyjnej działającego w imieniu Klienta, PRO Michał Płocharski nie ponosi odpowiedzialności.

 1. ZASADY KONSERWACJI

 2. 13.1. Zanieczyszczenia oczyścić wilgotną szmatką lub gąbką, wysuszyć i dopiero wówczas konserwować.

 3. 13.2. Wyrób przemoczony wymaga wysuszenia w temp. pokojowej (z dala od pieców i grzejników) w czasie ok. 18 godzin. Na wysuszone wierzchy skór licowych należy nanieść niewielką ilość środka konserwującego (kre) lub woskowego, najlepiej w kolorze wierzchu.

 4. 13.3. Ze względu na naturalne wykończenie skór do codziennej konserwacji nie zaleca się past samopołyskowych (na bazie rozpuszczalników mogących uszkodzić powłokę), które powinny być stosowane sporadycznie. Przed nałożeniem następnej warstwy pasty należy wypolerować lub zmyć poprzednią warstwę, po wyschnięciu pasty, skórę należy wypolerować.

 5. 13.4. Wyroby ze skór welurowych i nubukowych należy czyścić wyłącznie specjalnie do tego przeznaczoną szmatką lub mocno wyciśniętą zmoczoną tkaniną, oraz środkami konserwującymi w aerozolu, przeznaczonymi do odpowiedniego rodzaju skór wierzchnich.

 6. 13.5. Po każdorazowym zakończeniu pracy obuwie należy poddać procesowi konserwacji, co zapewni długotrwałe użytkowanie.

 7. 13.6. Przed ponownym przystąpieniem do pracy należy sprawdzić czy obuwie nie jest uszkodzone.

 8. 13.7 Koszulki itp., t-shirty itp., koszulki polo itp., polary itp., bluzy polarowe itp., czapki itp., kamizelki itp. prać, prasować, konserwować zgodnie z instrukcją zamieszczoną na metce danego produktu. W przypadku braku metki koniecznie skontaktuj się z działem obsługi klienta. Brak kontaktu, podjęcie czynności konserwujących skutkujących uszkodzeniem towaru lub jego zdobień, części, elementów, uniemożliwia składanie reklamacji.

 1. MATERIAŁY REKLAMOWE I ICH WYKORZYSTANIE

 2. 14.1. Klient, który złożył i opłacił zamówienie może pobrać i wykorzystać zdjęcia, opisy oraz materiały dotyczące Towarów zamieszczone na stronie http://kamizelka24.pl.

 3. 14.1.1. Zdjęcia, opisy oraz materiały pobrane ze strony http://kamizelka24.pl mogą być przez Klienta wykorzystane do celów związanych z promocją własnej sprzedaży produktów PRO Michał Płocharski, w tym poprzez umieszczenie ich na stronie internetowej Klienta. Celami takimi są np. prezentacji i sprzedaż produktów marki PRO Michał Płocharski, reklama produktów marki PRO Michał Płocharski, oznaczenie stanowiska handlowego, na którym odbywa się sprzedaż produktów marki PRO Michał Płocharski.

 4. 14.1.2. Pobrane zdjęcia, opisy oraz materiały nie stanowią własności Klienta. Wszelkie prawa do nich, w tym majątkowe prawa autorskie, należą do PRO Michał Płocharski.

 5. 14.1.3. Wykorzystane przez Klienta zdjęcia i materiały graficzne pobrane ze strony http://kamizelka24.pl powinny być wyraźnie oznaczone logiem marki produktu PRO Michał Płocharski. W przypadku braku logo marki powinno znajdywać się na nich oznaczenie „Copyright by PRO Michał Płocharski”.

 6. 14.2. Klient nie może modyfikować zdjęć i materiałów pobranych ze strony http://kamizelka24.pl bez udzielenia pisemnej zgody PRO Michał Płocharski.

 7. 14.2.1. Dopuszcza się zamieszczanie na materiałach reklamowych dodatkowych danych adresowych Klienta oraz jego własnych warunków sprzedaży. Zmiany takie nie wymagają pisemnej zgody PRO Michał Płocharski o ile nie pozostają w sprzeczności z art. 14.1.3.

 8. 14.3. Pobranie i wykorzystanie zdjęć, opisów i materiałów promocyjnych ze strony http://kamizelka24.plprzy zachowaniu zasad art. 14.1 i 14.2. jest bezpłatne.

 9. 14.4. Klient PRO Michał Płocharski może przekazać materiały promocyjne swojemu klientowi do promocji Towarów dostępnych w ofercie PRO Michał Płocharski pod warunkiem zachowania zasad określonych w pkt. 14 Regulaminu oraz zobowiązania swojego klienta do przestrzegania tych zasad, za co ponosi pełna odpowiedzialność.

 10. 14.5. Zgoda na wykorzystanie zdjęć, opisów i materiałów znajdujących się na stronie http://kamizelka24.pl może być w każdym czasie cofnięta bez podania przyczyny.

 11. 14.6. Niedopuszczalne jest użycie materiałów niezgodnie z postanowieniami Regulaminu, w szczególności jeśli ich wykorzystanie godzi w dobry wizerunek PRO Michał Płocharski oraz marski PRO Michał Płocharski. Nieprzestrzeganie tych zasad stanowi naruszenie prawa.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 2. 15.1. PRO Michał Płocharski zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w dowolnym czasie.

 3. 15.1.1. Zmiana Regulaminu następuje z chwila pojawienia się jego nowej treści na stronie internetowej http://kamizelka24.pl.

 4. 15.2. Każdy Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią Regulaminu. Składając zamówienie Klient potwierdza znajomość Regulaminu, akceptuje jego treść i związany jest jego postanowieniami.

 5. 15.3.2. Ostateczna koszt Towaru podany jest na fakturze proforma lub fakturze VAT.

 6. 15.4. Ceny Towarów zamieszczone na stronie http:/kamizelka24.pl są podane w walucie PLN. Podane ceny są cenami netto.

 7. 15.5. Niniejszy Regulamin dotyczy zarówno Klientów z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej jak i również z pozostałych krajów UE i krajów trzecich spoza UE.

 8. 15.6. Dla Klientów spoza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej dostępne są Towary z ceną wyrażoną w walucie EURO, USD, GBP. Informacje o tych cenach udzielane są przez Dział Eksportu.

 9. 15.7. Wszelkie informacje zawarte na stronie internetowej http://kamizelka24.pl, w tym podane ceny, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

 10. 15.8. PRO Michał Płocharski zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży poszczególnych Towarów w dowolnym czasie bez podania przyczyny.

 11. 15.9. PRO Michał Płocharski nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem Towarów.

 12. 15.10. Wszelkie uwagi i skargi prosimy kierować pod adres e-mail: biuro@kamizelka24.pl